Terms and conditions

Handelsbetingelser, abonnementsbetingelser og privatlivspolitik

Produkter og tjenester udbydes af:

Kisser Paludan
Halo House, Store Regnegade 12
1110 København K
CVR nr. 29495661

Kontakt kundeservice på kundeservice@kisserpaludan.dk


Alle priser er opgivet i danske kroner (DKK).

Ændringer i abonnement eller kort oplysninger kan ske på https://shop.kisserpaludan.dk/purchases/

Her kan du ændre eller opsige efter din eventuelle bindingsperiode, og du kan også opdatere kort oplysninger, hvis du vil benytte et andet betalingskort. 

Af tekniske grunde i systemet Simplero vi benytter, kan vi ikke sætte dit abonnement til at ophøre for dig efter bindingsperioden. Det er noget du selv kan gøre EFTER at du ikke er i binding – eller i den sidste måned af din binding.

Man gør sådan her:
https://help.simplero.com/courses/2802-end-user-guides/lessons/264000-how-to-cancel-a-subscription

Når du gør dette i den sidste måned af din bindingsperiode, vil adgang ophøre efter bindingsperioden, og du vil ikke betale efter bindingsperioden.

Efter binding kan du altid opsige med en måneds varsel.

Ændring af kredit kort ved abonnements betaling: Ønsker du at ændre/forny dit kreditkortnummer til abonnementet, gøres dette ved at klikke på det link, der fremgår på din digitale faktura eller på https://shop.kisserpaludan.dk/purchases/ 

Levering: Digitale produkter leveres kort efter købet via e-mail, hvor du får adgang til et lukket forum. Ved kurser med specifik startdato, sker leveringen på den aftalte dato.

Kvittering samt produkt tilsendes automatisk til den mail, du har oplyst ved købet.

Online produkter og abonnementer: Er produktet købt og ikke på abonnement er det dit til evigt brug, med mindre andet er foreskrevet. Cand. Psych. Kisser Paludan har ingen forpligtelser til at udgive materialet til evig tid, for at du kan bruge det til evig tid, kræver det at online produktet downloades til egen enhed. Hvis du er medlem af en abonnementsordning (fx Soultalk Circle) har du adgang til materialet så længe du opretholder og betaler for dit abonnement. I det øjeblik du opsiger har du ikke mere adgang til indhold. Du vil i visse tilfælde kunne købe adgang til indhold som også fås via abonnement, og kan således købe ret til at bruge indholdet efter ophør af abonnement. Ved køb af online produkter og abonnementer frasiges retten automatisk til 14 dages fortrydelsesret, da produktet leveres øjeblikkelig. 

Rettigheder: Alle rettigheder til uddannelse, trykt som digitalt materiale, tilhører Cand. Psych. Kisser Paludan. Ved køb opnås brugsret til det købte materiale/produkt. Det købte materiale/produkt er personligt og må ikke bruges til andre formål end hvortil det er købt. Specifikt må materialet/produktet ikke anvendes i direkte eller indirekte konkurrence med Cand. Psych. Kisser Paludans virksomhed. Brugsretten til det købte materiale/produkt er altid personlig og kan ikke overdrages.

Returret: Du fraskriver dig retten til 14 dages fortrydelsesret ved køb af digitale produkter. 

Produkter på abonnement: Ved køb af abonnement oplyser vi om betalingsplan og eventuelle bindingsperioder, og du acccepterer disse ved dit køb.

Abonnements vilkår: Abonnementsprisen er som oplyst på produktsiden, der bliver automatisk trukket for hver abonnements periode på det oplyste betalingskort. Kvittering for betalingen tilsendes automatisk per e-mail. Du modtager en e-mail med bekræftelse på din abonnementstilmelding efter indgåelse af abonnementet. 

Tilmeldingen til vores uddannelser og kursusdage er bindende. Du kan ikke få penge retur, og du forpligter dig til at betale. Som følge af COVID-19 kan det blive nødvendigt at flytte kurser, eller konvertere til online. 

Såfremt Cand. Psych. Kisser Paludans materiale/produkter eller navn anvendes i strid med ovenstående, tilfaldes erstatningsansvar efter dansk rets almindeliges regler, ligesom eventuel uberettiget anvendelse søges imødegået ved nedlæggelse af fogedforbud.

Eventuel uoverensstemmelse mellem køber og Cand. Psych. Kisser Paludan:  Ved evt. uoverensstemmelser mellem Cand. Psych. Kisser Paludan og køberen så skal dette afgøres efter dansk ret ved Retten i København.

Alle rettigheder til kurser, workshops, events samt digitale produkter tilhører Cand. Psych. Kisser Paludan. Ved køb opnås udelukkende licens til at benytte det købte produkt som angivet under det pågældende produkt. Det er IKKE tilladt at dele produktet med andre.

Hvilke data har vi om dig og hvad bruges disse til?

Hvis du har udfyldt og sendt vores kontaktformular på siden, så betyder det at vi har dit navn, telefon nummer, din e-mail, samt hvad du eventuelt har skrevet i beskedsfeltet i vores database.

Hvis du er tilmeldt vores nyhedsbrev på siden, så betyder det at vi har dit navn og din e-mail i vores database.

Vi gemmer aldrig oplysninger der ifølge loven falder ind under menneskers rent private forhold så som race, etnisk tilhørsforhold, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning samt oplysninger om fagforeningsmæssige forhold og oplysninger af helbredsmæssige og seksuelle forhold mm.

Vi kan der imod godt have gemt oplysninger der har karakter af identifikationsoplysninger som f.eks. navn adresse mm. Vi kan også godt have gemt oplysninger af økonomisk eller statistisk karakter der har relevans for vores dialog eller andre lignende ikke følsomme oplysninger.

Hvad bruger vi dine data til?

Dine data benyttes udelukkende til at kunne levere dig den service som du har bedt om f.eks. i form af nyhedsbreve, samt at kunne give dig som kunde den best mulige service.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videre giver aldrig dine oplysninger til tredjepart uden først skriftligt, at have modtaget dit samtykke hertil.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer kun dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde de formål, der er beskrevet i punkt 3 ovenfor og/eller som påkrævet i henhold til gældende ret.

Dine rettigheder

Så længe vi behandler dine oplysninger, har du følgende rettigheder:
✔ Du har til enhver tid ret til at få oplyst hvilke oplysninger vi har gemt om dig.
✔ Du har til enhver tid ret til at få rettet eller slettet eventuelle fejlagtige oplysninger.
✔ Du har til enhver tid ret til at få slettet alle dine data fra vores system.

Vi vil selvfølgelig altid efterleve dine rettigheder og følge dine ønsker.

Afmelding fra vores service

Du kan til enhver tid afmelde dig vores nyhedsbreve mm. eller ændre dine oplysninger, nederst i alle vores e-mails eller ved at kontakte os enten på e-mail eller via. telefon.

Klagemuligheder

Du kan klage til Datatilsynet over vores behandling af dine oplysninger, hvis du mener, at behandlingen er i strid med databeskyttelsesforordningen.