Soultalk Circle klub for dig, der gerne vil inspireres og støttes til at leve et liv med lethed, tillid, glæde, frihed og kærlighed

Kære du

Måske du oplever, - som mange, at du egentligt har det hele… ægtefælle/kæreste, børn, et arbejde og tag over hovedet og alligevel længes efter noget.

Rigtigt mange mennesker oplever en følelse af tomhed, af ikke at have den form for lethed, frihed, glæde og kærlighed, som de ønsker sig.

Mange beskriver at de føler sig fastlåste, bekymrede, ikke rigtigt glade, ikke gode nok, frustrerede, stressede og urolige. 

Måske du fornemmer, at der må være mere i livet og det er sandt. Der er meget mere.

Måske du mærker dit hjerte kalde på noget mere, dybere, mere meningsfyldt for dig?

For der ER “noget” at gøre, men det kan føles uoverskueligt, utrygt og ensomt, når du går på den indre rejse mod at skabe det (selv)kærlige liv, du drømmer om, og som jeg med sikkerhed ved, at du fortjener.


Tilmeld dig ventelisten her

og få besked som de første når der er early bird og vi åbner op for nye medlemmer.

Du skaber dit liv indefra ud – grib din kraft og skab et kærligt liv for dig selv.

Jeg ved gennem mit mangeårige virke som psykolog og mit eget indre arbejde, at det, der virker, er at ændre dit mindset. Vi skaber vores liv med vores tanker og kun når vi griber fat i roden til alle problemer, kan vi for alvor skabe det liv, vi længes efter. Vi ændrer livet indefra ud ved at skabe nærvær, kærlighed og medfølelse indeni.

Ved at opløse de blokeringer der bor i dit sind vil du opleve at komme til at leve tættere og tættere på din sande autentiske essens. Når du lever derfra, vil du opleve at dit liv begynder at ændre sig på alle områder i dit liv

Soultalk Circle er din inspiration til at leve et sjæls-baseret liv, hvor du vil opleve din egen indre kraft, sikkerhed, intuition, visdom, fred, glæde og frihed.

Jeg vil guide dig tilbage på rejsen, når du, igen og igen, bliver taget af hverdag, travlhed, gamle overbevisninger, mindreværd, ego og frygt fuld tænkning, – som sker for os alle.

Jeg kan inspirere og guide dig til at vende frygtfulde tanker til kærlig tanker og til at se dit liv med nye øjne. 

 Og når du gør det, skaber du et MIRAKEL, som vil ændre dit forhold til dig selv og verden omkring dig.

Jeg hedder Kisser Paludan og jeg er spirituel psykolog, med mere end 25 års erfaring. 

Jeg er specialist selvværd, forfatter og podcast vært. Jeg integrerer den spirituelle lære fra Et kursus i mirakler & Enneagrammet i alt, hvad jeg laver.

Jeg er bl.a. efteruddannet i psykoterapi, parterapi, hypnose, mindfulness, meditation, epigenetik og Enneagrammet (akkrediteret af International Enneagram Association).

Jeg ved fra mit eget liv og alle de mennesker jeg har fået lov til at følge på deres rejse, at selv-kærlighed er en rejse uden destination, men en rejse hjem til en kærlighed, der allerede bor i dig.

Når vi tager på den INDRE REJSE i fællesskab, så vil du ALDRIG være alene og du vil være omgivet af ligesindede, der er på samme rejse som dig. 

Personlig udvikling kræver stort mod og udholdenhed og derfor er det så vigtigt at vi sikrer os den rigtige form for støtte fra ligesindede.

Du bliver en del af et fællesskab, der støtter, udvikler og inspirerer og holder dig fast i kærlige praksisser.

Du vil:

 • styrke din selvkærlighed og blive inspireret til at leve et kærlighedsbaseret liv
 • udvikle dig psykologisk & spirituelt - uanset hvor du er i din rejse 
 • blive støttet i at finde hjem til din sande Essens og leve derfra 
 • blive inspireret til at mærke den frihedfredglædevisdomguidance og kærlighed, der bor i dig 
 • skabe de kærlige, nærværende og understøttende relationer, du fortjener 
 • give slip på skyld og skam
 • lære at skifte dine tankeformer (som skaber dine følelser og dit liv) fra frygt til kærlighed
 • opleve større indre fred, styrke, nærvær og glæde

 Du kan skabe det selvkærlige liv, du drømmer om. 

Kisser Paludan

“Soultalk circle er det sted, jeg finder inspiration og støtte til min egen personlige rejse og selvudvikling. Her er et trygt rum til at dele ALT fra et levet menneskeliv, og her er så mange kloge mennesker som omsorgsfuldt gi'r respons og også gerne selv deler, så vi kan spejle hinanden og udvikle os sammen. Det er i sandhed en gave for mig at være medlem 🙏 ❤️”

Jeg vil gerne invitere dig til være med i SOULTALK CIRCLE 2024, som er et online års-forløb for dig, der gerne vil leve tæt på dig selv og støttes i et (selv) kærligt liv med følelsen af frihed, nærvær, udvikling, glæde og kærlighed.


Tilmeld dig ventelisten her

og få besked som de første når der er early bird og vi åbner op for nye medlemmer.

SOULTALK CIRCLE 2024

SOULFUL LIVING

Enneagrammet og Et kursus i mirakler.

Temaet for 2024

2024 kommer til at handle om AT FINDE HJEM til din sande essens og at leve derfra. 

Du vil blive guidet og inspireret til at heale dine blokeringer og til at leve tæt på din sjæl og al den skønhed, styrke, fred, glæde og frihed, der allerede bor her.

Året tager udgangspunkt i alle 9 Enneagramtyper og deres rejse fra Ego til Essens, kombineret med læren fra Et kursus i mirakler og al den erfaring jeg har gennem et langt liv med selvudvikling.

Du vil opleve hvordan du kan skabe mirakler i livet ved at transformere frygt til kærlighed.

Et år med psykologisk og spirituel transformation.

 

Tilmeld dig ventelisten her

 

Temaet for 2024 er at integrere alle dine sjælskvaliteter, så du kan udleve det smukke potentiale du er her for at bidrage med.

Vi kalder os selv hjem. Går på opdagelse i, hvilke gaver der ligger og venter på dig når du lander inden i, - når du lander i, og lever tæt på din sjæl.

Det meste af vores liv lever vi lidt som robotter,- vi er styrede af gamle overlevelsesstrategier (fx jeg skal være sød, stærk, dygtig mv for at være elsket). Værdier, normer som måske slet ikke er vores egne, men forældres eller den kultur, du lever i. Vi er præget af den  frygt, der bor i Egoet og som er en stor del af den verden vi møder. Præget af begrænsende overbevisninger, mindreværd, tvivl og gamle – måske generationelle, traumer.


I 2024 stiller vi sammen skarpt på at møde og heale det i os som afholder os for at leve tæt på vores guddommelige Essens og vi tuner ind i, hvordan det er leve tæt på sjælen. Her findes en iboende fred, glæde, frihed, sikkerhed, styrke og visdom. Her er alt, hvad du nogensinde får brug for. Vi finde hjem sammen. Et kursus i mirakler, som er basis på 2024 lærer os at vi skal se på korsfæstelsen (psykologien) og dvæle ved opstandelsen (sjælen), så det vil vi gøre. Vi vil se på vores psykologi og det, der bor her, som blokerer for kontakten til sjælen, og vi vil dvæle ved og mærke sjælens dybe kærlighed og fred. Og vi vil sammen arbejde med at mærke og tage ind, at vi mennesker har misforstået problem og løsning. Vi tror at verden omkring os (andre mennesker mv) er kilden til vores problemer og ser ikke at det er vores tænkning om verden, der skaber problemerne for os.

I 2024 øver vi os i at vende problem og løsning om, så vi reelt kan skabe de store mirakuløse transformationer i livet, som vi alle har fortjent.


Så i 2024 får du hjælp til:

 • at leve tæt på din Essens
 • at finde indre fred, glæde, frihed, styrke, nærvær og kærlighed

-at identificere dine benspænd

At føle dig støttet af et kærligt fællesskab


 

Tilmeld dig ventelisten her

 og få besked som de første når der er early bird og vi åbner op for nye medlemmer.


Januar  At finde hjem  & type 4

Om at lande i din sande guddommelige identitet

I denne første af årets måneder fokuserer vi på forskellen mellem Ego og Essens, mellem frygt og kærlighed. Vi identificerer når vi kommer fra Ego eller fra sjæl og begynder så småt at mærke at vi ikke er vores kroppe, egoer, tanker eller følelser, men at vores sande identitet er den smukkeste dybe, vise sjæl, der er – i sin essens, er kærlighed, - direkte forbundet med universet/Gud.


Februar Om kausalitet og empowerment

Om at forstå at vi skaber livet /verden indefra ud

Vi tror at vi bare lige skal have styr på noget/nogen i vores liv, så vil vi få det godt. De fleste mennesker går gennem hele livet med en misforståelse i forhold til, hvordan vi skaber et godt og kærligt liv for os selv. Vu har vendt problem og virkning om. Problemet er ikke verden omkring os, men vores tanker om den. Hvis du vil ændre noget som helst i dit liv, må du ændre dine tanker om det – så vil det ydre – ganske som nu – spejle det tilbage til dig, som du tror på om dig selv og livet. Derfor er det det vigtigste du kan lære i dit liv – at vende dit sind fra frygt til kærlighed.


Marts Accept & type 1

Accept og din evne til at elske dig selv og livet præcist som det er.

Vi forbedrer hverken os selv eller verden gennem kritik eller at se på fejl, men ved at elske.


April Forbundethed & type 2

Om forbundethed & type 2. Om at mærke din forbundethed med dig selv, jorden, mennesker, alt.

Vi er alle sammen forbundne. Der er kun én energi som vi alle er en del af. Det er så nærende og trygt at mærke denne forbindelse. Det er fokus for april måned. At du må mærke at du er en del af ét stor fælles kærlighedsfelt.


Maj Gøren fra hjertet

At lade din gøren været ledt at dit hjerte & type 3

Denne måned fokuserer vi på at lade livet og de t vi gør,- handler på, være ledt af sjælen,  af hjertet. Når vi lader Egoet være chef i vores liv, føles livet stressende, tomt og uden mening. Når sjælen er chef, vil du opleve en ny form for meningsfuldhed, flow og lethed i livet og i din gøren.


Juni Direkte guddommelig visdom og klarhed

Om direkte visdom & type 5. Vi tror ofte at vi først lige skal lære noget mere, forstå lidt bedre, være bedre klædt på, være mere kompetente, - og denne tankegang afholder os fra at være fuldt engagerede i livet. Fra at gøre det, vi længes efter. I dig findes allerede alt det du har brug for i en given situation. Al den visdom der bor i universet, bor i dig. Dette er fokus for denne måned.

 

Juli At være elsket og holdt af universet

Om at lade dig være elsket og holdt af universet & type 6. Vi går på opdagelse i, hvordan det føles at lytte til og stole på din indre vise, guddommelige stemme. At blive din egen guru, din egen lærer, din egen sikkerhed, kræver at vi kan lytte til den store smukke og vise stemme, der bor i sjælen og som altid er til rådighed, men som vi ofte ikke hører fordi vi har fokus på alle vores flaksende frygttanker, der kun forvirrer og skaber frygt. Vi øver os i at lytte bagom frygten til den sikre kærlige stemme indeni.


August Indre glæde

Om den indre glæde, der bor i sjælen, om nydelse og nærvær i nuet & type 7

Sjælen er naturligt fyldt med glæde og taknemmelighed. Når vi har så svært ved at mærke glæden er det fordi vi leder efter den udenfor os selv og udenfor nuet. Det vi finder der, vil kun være midlertidigt for så igen at efterlade os på den evige jagt efter det, som allerede bor i os, men vi ved det ikke. Denne måned er fokuseret på at finde ind til den lykke, der bor naturligt i din sjæl.


September Din sjæls storhed og styrke & type 8

Lær hvordan du finder tilbage til din sande styrke. Ikke Egoet kamp eller opspændthed, men din sjæls styrke, som vi kun rigtigt kan kende, når vi tillader os at være hele mennesker med al den sårbarhed, der er forbundet med at være menneske. Sjælen er uendeligt stor og stærk og upåvirket af det sårbare i menneskelivet, men vi kan kun få adgang til sjælens styrke og storhed, når vi tillader os helt at være mennesker. Dette er helterejsen for september måned.  

Oktober Dit store Selv & type 4

Om dit store Selv & type 4. Kend dit autentiske sande store Selv. Vi dykker dybere ind i at mærke, hvem du i sandhed er og hvordan det føles at være dig når du er helt dig. Helt naturlig, unde roller, masker eller tanker om, hvem du er eller skal være. Når du bare udfolder dit naturlige store Selv (i modsætning til vores lille, tilpassede selv).


November – Indre fred

Om at finde fred & type 9. Bagom livet tumult og vores store følelser, ligger en stor og dyb fred, som aldrig kan blive forstyrret. Som, ligegyldigt hvor højt bølgerne går, altid er rolig og i fred. Men vi må være villige til at være med livets store følelser, konflikter mv. for i sandhed at mærke det sted indeni, som er uforstyrret.


December Med Kærlighed som guide i livet

Om, hvordan vi kan lade kærlighed guide os og vise os vejen på alle livets store og små rejser, i hverdagen, i vores relationer.  Med Kærlighed som din guide (fremfor Ego og frygt) vil du opleve en helt ny fantastisk følelse af frihed og flow.


I 2024 stiller vi sammen skarpt på at møde og heale det i os som afholder os for at leve tæt på vores guddommelige 

Essens og vi tuner ind i, hvordan det er leve tæt på sjælen. 

Her findes en iboende fred, glæde, frihed, sikkerhed, styrke og visdom. 

Her er alt, hvad du nogensinde får brug for. 

Vi finder hjem sammen. 

Et kursus i mirakler, som er basis på 2024 lærer os at vi skal se på korsfæstelsen (psykologien) og dvæle ved opstandelsen (sjælen), så det vil vi gøre. 

  • Vi vil se på vores psykologi og det, der bor her, som blokerer for kontakten til sjælen, og vi vil dvæle ved og mærke sjælens dybe kærlighed og fred. 
  • Og vi vil sammen arbejde med at mærke og tage ind, at vi mennesker har misforstået problem og løsning. 
  • Vi tror at verden omkring os (andre mennesker mv) er kilden til vores problemer og ser ikke at det er vores tænkning om verden, der skaber problemerne for os. 
  • I 2024 øver vi os i at vende problem og løsning om, så vi reelt kan skabe de store mirakuløse transformationer i livet, som vi alle har fortjent.

 

Tilmeld dig ventelisten her

 og få besked som de første når der er early bird og vi åbner op for nye medlemmer.