Det spirituelle Enneagram

10 ugers masterclass i det spirituelle Enneagram – online.

Det spirituelle Enneagram

10 ugers masterclass i det spirituelle Enneagram – online.

En workshop i af finde hjem til din sande Essens, om vejen fra Ego og frygt til Essens og kærlighed.


Vi udbyder nu, som noget helt nyt, en 10 ugers online workshop, hvor du får mulighed for at fordybe dig i rejsen fra Ego til Essens i hver enkelt Enneagramtype.

Enneagrammets egentlige bidrag til os mennesker handler om, hvordan vi finder hjem til vores sande Essens og lærer os at leve derfra. Det glemmer vi ind imellem når vi bliver optagede af Enneagrammets type-beskrivelser. For slet ikke at tale om, hvordan vi kan glemme det, når vi lever i de kasser og efter de mønstre som vores Enneagramtype repræsenterer og som vi, ind imellem, sidder fast i.


Det spirituelle Enneagram

Fra ego til sjæl.

Indimellem overvejer jeg, hvad vi skal med personlig udvikling. Ikke fordi jeg er i tvivl om betydningen, men fordi det er vigtigt at gøre sig klart, hvad formålet er. Formålet er, i al sin komplekse enkelhed – for mig – at blive i stand til at leve et liv, der er ledt af min sjæl. Og når det er vigtigt, er det fordi jeg tror på, at på sjælsplan, ved vi, at vi er kærlighed og at vi alle er ét. Sjælen er det sted, vi må finde hjem til, for i fællesskab, at skabe en verden med mere næstekærlighed, medfølelse og fred.


Vi kan ikke løse problemer på det niveau de er skabt. Derfor kan vi ikke løse egoets problemer med egoet.


Vi kan ikke helbrede psyken med psyken. Vi må inkludere sjælen og se, hvordan vi er sjæle på jorden med en krop og et ego, ikke omvendt.


Den rejse er Enneagrammet det fineste redskab til.


Jeg ser Enneagrammet som én stor fælles-menneskelig psyke og sjæl. Hver type repræsenterer aspekter af den menneskelige psyke og hver type repræsenterer aspekter af sjælen. Det er sådan, at det som er vores største udfordring i livet og i vores personlighedstype, også indeholder den største lære/visdom på sjælsplan.


Det er så meningsfuldt at se på vores liv og udfordringer på denne måde, synes jeg.


Når vi begynder at forstå og tune ind i alle typers gaver og udviklingsveje, mærker vi hvordan alle typerne bor i os. Hvordan kun på ego-plan kan vi for alvor type-bestemmes. Hvordan vi på sjælsplan er ét.

Konkret betyder det at medfølelsen og forståelsen for hinanden vokser og derved kærligheden mellem os mennesker.

Når vi bruger Enneagrammet på den måde, bliver det ikke blot en måde at se vores forskelle på, men også et redskab til healing og kærlighed og et redskab til mere fred og kærlighed på jorden. Intet mindre.

Derfor er din egen indre rejse både dit vigtigste bidrag til dit eget liv, men også til mennesker omkring dig i den verden, vi er en del af.


Dette får du;


10 undervisningsmoduler

Deltager-bevis

Adgang til lukket Fb gruppe med mulighed for parring og inspiration

Ny og frigørende viden om Enneagrammets oprindelige visdom

Indsigt og evnen til at mærke din egen Essens

Træning i at bevæge dig fra Ego/frygt til Essens og kærlighed

3 live Q&A zoommøder med mig, hvor vi kan dele oplevelser på rejsen og stille spørgsmål.MODULERNE


MODUL 1. Introduktion til det spirituelle Enneagram – om rejsen fra Ego til Essens.


Start den 4.3.22

Vi starter forløbet med et live zoom møde, hvor vi mødes og sætter rammen for den rejse vi påbegynder sammen. Jeg fortæller om det spirituelle Enneagram og der vil være en øvelse, så vi får mulighed for at blive konkrete.

Zoom møde den 4.3.21 kl. 16.00-17.30 


MODUL 2.

Modtages den 10.3.22


TYPE 8 Om indre kraft, storhed, overgivelse, uskyld, beskytteren og sårbarhed.

Type 8 minder os alle sammen om betydningen af at give slip. Kun når vi for alvor lærer at slippe kontrollen og følelsen af at vide bedst, kan vi åbne op for den klare sandhed, som er tilgængelig for os på sjælsplan og få adgang til en langt større kraft i universets støtte. Og kun når vi tillader os at være hele mennesker med al den sårbarhed, der følger med det at være menneske, får vi for alvor adgang til sand indre styrke.


MODUL 3.

17.3.22


TYPE 9

Om indre fred og balance. Om evnen til at komme helt til stede i livet, være vågen og nærværende og træde i karakter. Om at være et med hinanden og alt omkring os.

Type 9 lærer os om betydningen af at være her på jorden helt og fuldt ud. Type 9 viser os at kun når vi reelt er til stede og forbundet med os selv, kan vi reelt være forbundet som mennesker og at vi må være villige til at være fuldt ud mennesker på jorden med alt hvad det indebærer, for at leve som sjæle i en krop på jorden.


MODUL 4.

24.3.22


TYPE 1

Om at slippe dommen og skabe accept. Om evnen til at elske verden, livet og os selv som vi er lige nu – i alt dets uperfekte perfekte.

Som 1ér i har vi en fornemmelse af hvad oprigtig godhed er og hvordan vi kan højne niveauet for det gode og etiske i livet. En fornemmelse for perfektion. Læringen for etteren er at finde tilbage til den iboende godhed, der allerede bor i sjælen, og at lære at elske sig selv og verden som det er. Ikke som den kunne være, hvis den var mere perfekt. Type 1 kan minde os alle sammen om at holde op med at se på det, der ikke fungerer og i stedet finde kærlighed til livet i al dets uperfekte perfekthed.


MODUL 5. TYPE 2

Den 27.3.22

Live zoom møde Kl.19.00-20.30


Om at slippe stolthed, om ubetinget kærlighed, egenkærlighed og tilladelse til at være et menneske med behov…

Type 2 har præferencer mod at gøre noget for nogen, at være forbundet med andre. Der er en følelse af at jeg kun er værd at elske når jeg opfylder den rolle. 2éren kan minde os alle om, hvordan vi allerede er elskede og på sjælsplan er ubetinget kærlighed. At ubetinget kærlighed til andre altid må inkludere os selv og at vi kun for alvor kan være forbundne, når vi er hjemme i og forbundne med os selv.


MODUL 6.

8.4.22

TYPE 3

Om vores guddommelige iboende værdi, om gøren kontra væren og om at finde tilbage til den mening og formål, der bor i hjertet. Om den autenticitet, der opstår når vi slipper alle masker og roller og lever fra sjælen.

Type 3 tror at deres elskelighed afhænger af deres gøren. Af det de udretter, gør og når. Derfor er type 3 vores fælles reminder om at finde hjem til vores hjerter og gøre det, som hjertet længes efter, lige som de kan minde os om, at det meningsfulde liv starter fra hjertet og at kun når vi er helt autentiske kan vi opleve reel mening og kærlighed i livet.


MODUL 7.

15.4.22

TYPE 4

Om guddommeligt ligeværd, om vejen til sjælen gennem at forblive sandfærdig overfor den menneskelige rejse gennem følelser. Om sjælens autenticitet, skønhed og kreativitet.

Type 4 kæmper i livet med følelsen af at mangle noget. En brik som andre tilsyneladende har. Derfor er de vores reminder om, hvordan vi på sjælsplan allerede og altid er hele. Unbroken. Også når vi føler os aller mest rodede og i stykker indeni. De er også vores reminder om at vi kun gennem at være fuldt menneskelige og tillade os selv at gå igennem de menneskelige følelser, kan vi rigtigt leve sjæls-baserede liv.


MODUL 8.

21.4.22

TYPE 5

Om den iboende visdom, vi får adgang til når vi giver slip på at forstå. Om engagement i livet og den fine kærlighedsgave der ligger i at være nysgerrig og villig til virkeligt at forstå.

Type 5 er vores lektie i at stole på den iboende visdom vi altid har til rådighed, hvis vi slipper at forstå livet og begynder at lytte til den dybere indre vidsom. De skal minde os om den direkte viden vi har adgang til som ikke kan læres fra det mentale plan, men findes i vores sjæl, når vi tuner ind.


MODUL 9. TYPE 6

28.4.22

Type 6 er vores reminder på, hvor crazy vores menneskelig mission på jorden egentligt er. Vi må have modet til at leve fuldt ud, og stole på vores indre fornemmelse for ting, elske med hjertet – samtidigt med, at vi ved at livet og kærligheden kommer uden garantier. Så type 6 minder os om den dybere fornemmelse af sikkerhed, som vi får fra forbindelse med vores sjæl. Type 6 lærer os at vi altid er understøttet af et kærligt univers, der elsker os.


MODUL 10. TYPE 7

5.5.22

Live zoommøde kl.19.00-20.30


Type 7 er vores reminder om, at lykke er en indre ting. Vi bruger meget af vores liv på at lede efter lykken udenfor os selv. I nye ting, relationer, oplevelser, alt imens vores sjæl hele tiden er lykkelig. Når vi bliver stille og kommer til stede, folder nuet sig ud og i dette nu, som er det eneste vi virkelig har, findes den dybeste form for lykke, som aldrig forstyrres af livets op,- og nedture.

 


Enneagram_hjul_us